Produkty pirotechniczne dostępne w sprzedaży dla osób powyżej 18 roku życia. Sklep Rekrut ASG Shop nie wysyła środków pozoracji pola walki i innych. W celu zakupu pirotechniki ASG zapraszamy do naszych sklepów stacjonarnych.

UWAGA! Jako użytkownik tego produktu jesteś osobiście odpowiedzialny za operowanie nim w taki sposób, aby nie zagrażało to Tobie ani innym. Pamiętaj aby przestrzegać bezpiecznych praktyk obsługi przez cały czas. Wskazane jest aby utrzymać odpowiednią odległość we wszystkich kierunkach od tego produktu. Producent i sprzedawca nie odpowiada za szkody, obrażenia lub uszkodzenia mienia innych osób wynikające z niewłaściwego użytkowania, stosowania niezgodnego z prawem lub wynikającej z modyfikacji tego produktu.

Potwierdź swój wiek
Wymagamy potwierdzenia posaidania 18 lat lub więcej